Home

Resultaten behalen voor zowel opdrachtgever als medewerker. Werken aan de talenten en ontwikkeling van mensen in een professionele organisatie. Richting geven en de organisatie sterker maken. Dat is wat ik wil bereiken.
Mijn bedrijf, Rob Spit interim management, biedt managementervaring op het gebied van veranderingsprocessen, programma’s en projecten en stelt daarbij het behalen van goede resultaten als absolute voorwaarde. Samen succesvol zijn, dat is wat mij drijft.

Het beste kom ik tot mijn recht in turbulente omgevingen waar een sterk gevoelde behoefte bestaat om de organisatie sterker te maken of waar zelfs sprake is van een crisis. Een zoekende organisatie geef ik weer richting en structuur.

Mijn werkwijze is eenvoudig, maar effectief. Via een indringende analyse die in belangrijke mate gebaseerd is op gesprekken, stel ik een plan van aanpak op. Die analyse en het plan van aanpak worden besproken met de direct betrokkenen en met de opdrachtnemer en vervolgens vastgesteld. Daarna start de uitvoering. Doordat er een duidelijke, gedragen focus is komt er weer rust op de werkvloer. In nauwe samenwerking creëren we een duurzame oplossing.