Managementstijl

Een eigen, authentieke aanpak en mijn wil om succesvol te zijn, typeren mij als persoon en als manager. Ik neem geen genoegen met alleen het tijdelijk vervullen van een managementfunctie. Ik wil veranderingen en oplossingen voor problemen daadwerkelijk realiseren. Een hoge energie en productie en er volledig voor gaan kenmerken mijn aanpak.

Persoonlijk

Een goede interim manager optimaliseert de relaties tussen mensen en werk. Persoonlijk contact is dan ook van grote betekenis. Om mijn werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren ga ik met alle betrokkenen het gesprek aan. Basis voor elke samenwerking is een wederzijds vertrouwen. Voorbeeldgedrag en transparantie ondersteunen mijn aanpak. Door vaak, duidelijk, vragend en confronterend het gesprek te voeren ontstaat draagvlak voor het verandertraject.

De kwaliteiten van mensen staan voor mij centraal. Iedereen heeft talenten en kan bijdragen aan verbeteringen. Ik betrek daarom iedereen bij de ontwikkeling van de organisatie en stimuleer mensen om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij blijf ik voortdurend kritisch en analytisch: doen mensen de goede dingen en doen ze die goed?

Kwaliteit

Naast mijn persoonlijke aanpak blijf ik denken als een ondernemer: altijd alert, met een focus op kwaliteit en steeds zoekend naar meer efficiency en effectiviteit. Het vinden van nieuwe, daadkrachtige en verfrissende oplossingen vind ik een uitdaging.

Ik werk volgens een vaste structuur. De volgende vragen zijn daarbij de rode draad: wat is er aan de hand, wat moet er op korte en langere termijn gebeuren, wat hebben we daarvoor nodig, hoe organiseren we dat en wanneer wordt het beoogde doel bereikt? Keuzes maken is daarbij belangrijk, niet alles kan tegelijk, haalbare doelen stellen én realiseren schept vertrouwen. Ik ben een stevige manager met een groot oplossend vermogen die structurerend kan handelen, bruggen kan slaan en kan enthousiasmeren.