Nevenfuncties

Naast mijn werk als interim manager vervul ik diverse nevenfuncties Dat heb ik altijd gedaan omdat ik het belangrijk vind om naast mijn werk een bijdrage te leveren aan de samenleving. Deze "contributie aan de samenleving” bestaat uit het inzetten van mijn persoonlijke kwaliteiten en het jaarlijks financieel en adviserend ondersteunen van diverse projecten en evenementen.

Huidige nevenfuncties

 • Interim-voorzitter adviesorgaan voor ouderen (heroriëntatie)
 • Bestuurslid oudervereniging middelbare school

Eerdere nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur dorpshuis
 • Voorzitter ouder overleggroep middelbare school
 • Voorzitter ondersteunende organisatie voor collectief van kunstenaars
 • Bestuurslid museum
 • Raadslid en fractievoorzitter gemeente Valkenswaard (2006-2010)
 • Bestuurslid stichting Dorpshuis
 • Voorzitter sportvereniging
 • Bestuurslid stichting Topsport Utrecht
 • Bestuurslid district landelijke sportkoepel (Landelijk Contact)
 • Redactielid landelijk sportblad
 • Lid wijkcommissie
 • Adviseur educatief project
 • Voorzitter redactiecommissie landelijk woonwagenblad
 • Adviseur bestuur stichting Landelijk Woonwagenwerk
 • Eindredacteur van een regionaal woonwagenblad
 • Oprichter en voorzitter regionaal project alfabetisering
 • Organisator jeugdvakantieweken
 • Vrijwilliger jeugdactiviteiten